Workshop voor beleidsmedewerkers van gemeenten: KWETSBAARHEID IN DE WIJK

 

Wie kan er een rol spelen bij het ondersteunen van kwetsbare wijkgenoten?

Dinsdag 21 mei 2019 in Utrecht

Ook in uw gemeente krijgen wijken steeds meer te maken met bewoners die kwetsbaar zijn. Kwetsbaar door psychische problemen, door eenzaamheid of door onvoldoende financiële middelen. Wat kunt u als beleidsmedewerker doen om kwetsbare buurtbewoners te ondersteunen? In deze workshop krijgt u in één middag concrete aanknopingspunten om buren, winkeliers, professionals en vrijwilligers in hun kracht te zetten bij de ondersteuning van kwetsbare wijkgenoten.

Tijdens deze concrete en praktische workshop komen o.a. deze vragen aan bod:

  • Hoe maak je van een ‘moeilijke’ wijk een ‘welkome’ wijk?
  • Hoe breng je verbinding en ontmoeting tot stand tussen mensen met een kwetsbaarheid en hun wijkgenoten?
  • Hoe kunnen mensen met een kwetsbaarheid hun rol als buur vervullen?
  • Wat zijn vooroordelen bij buren over kwetsbare mensen in hun wijk?
  • Hoe verhoudt burenhulp zich tot ondersteuning door professionals?
  • Wat zijn de grenzen aan burenhulp?

Na deze middag gaat u naar huis met meer inzicht over hoe kwetsbaarheid zich manifesteert in de wijk. U weet wat de effecten ervan zijn op kwetsbare mensen, maar ook op hun buurtgenoten. Daarnaast geeft de workshop u inzicht wie voor de gemeente logische partners zijn om de wijk zo leefbaar en welkom mogelijk te maken.

Er is tijdens de workshop ruimte om ook van andere gemeenten te horen wat hun ervaringen zijn.

Waar en wanneer

Dinsdag 21 mei van 13.30 – 16.30 uur in Utrecht (exacte locatie wordt nog bekend gemaakt, maar de training is hoe dan ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer)

Kosten: €175,- per persoon

Voor wie

Deze workshop is geschikt voor beleidsmedewerkers die meer inzicht willen krijgen in hoe kwetsbaarheid in de wijk zich manifesteert en hoe de gemeente een rol kan spelen bij de ondersteuning van kwetsbare mensen door buren, winkeliers, vrijwilligers en professionals. Werkt u op dit gebied als beleidsmedewerker al nauw samen met professionals van welzijnsorganisaties? Nodig hen dan ook gerust uit om te komen, zodat u gezamenlijk nieuwe inzichten op kunt doen!

Trainer en organisatie

De training wordt gegeven door Petra van der Horst van Kwetsbaarheid in de wijk. Petra ondersteunt en adviseert gemeenten en maatschappelijke organisaties om aandacht te hebben voor kwetsbaarheid in de wijk door middel van workshops, observaties en advies.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Uiterlijk een week van tevoren hoort u van ons of de workshop doorgaat.

Ja, ik meld me aan voor deze workshop >>>

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u gerust contact opnemen met Petra van der Horst van Kwetsbaarheid in de wijk, via petra@kwetsbaarheidindewijk.nl of 06 – 11 08 68 58.