kwetsbaarheid in de wijk

wat & hoe

Wijken krijgen steeds meer te maken met bewoners die geen aansluiting vinden: door hun leefwijze, gedrag, achtergrond of andere omstandigheden. Dit kan zorgen voor onbegrip, eenzaamheid en uitsluiting. Al jaren verdiep ik me in de leef- en belevingswereld van groepen die niet vanzelfsprekend begrepen en geaccepteerd worden. Vanuit al die kennis en ervaring adviseer ik gemeenten en maatschappelijke organisaties  door middel van workshops, trainingen, projecten en lezingen.

mijn aanpak

Meer dan ooit zijn gemeenten en maatschappelijke organisaties gebaad bij het versterken van de sociale basis. Het ‘cement’ in de samenleving: verenigingen, plekken in wijken waar mensen elkaar ontmoeten, kerken, bibliotheken. Mijn ervaring leert dat er nog steeds groepen inwoners zijn die op deze plekken geen aansluiting vinden. Omdat ze niet begrepen worden of zich om welke reden dan ook niet welkom voelen.

Ik ben veel in contact (geweest) met (kwetsbare) mensen en ken hun ervaringen; hun leef- en belevingswereld. En ik weet wat de rol van buurtbewoners, winkeliers en vrijwilligers kan zijn om hen te ondersteunen. Ik adviseer gemeenten en maatschappelijke organisaties om aandacht te hebben voor de sociale basis, inclusiviteit en het versterken van zorgzame buurten en wijken. Dit doe ik door middel van workshops, trainingen, projecten en lezingen.

Workshops 

De workshops die ik verzorg voor professionals van o.a. gemeenten en welzijnsorganisaties zijn erop gericht inclusie te bevorderen van mensen die als ‘anders’ ervaren worden of die zich ‘anders’ voelen. Mensen die te maken hebben met uitsluiting, eenzaamheid, mensen met een psychische of fysieke kwetsbaarheid, statushouders, immigranten, mensen die zich ‘anders’ voelen door hun kleur of seksuele geaardheid.  

Tijdens workshops deel ik mijn eigen kennis en ervaring en vooral ook eigen ervaringen van mensen met een kwetsbaarheid. Samen kijken we naar situaties uit de praktijk om zo een beweging op gang te brengen. Wat gebeurt er in wijken en wat zijn passende interventies? En hoe bereiken en begrijpen we mensen die uitsluiting en/of eenzaamheid ervaren?    

Gemeente

Hoe agenderen we kwetsbaarheid in de wijk? Wat is het beleid en volstaat dit? Hoe creëren we bewustwording bij burgers? Hoe kunnen we uitsluiting voorkomen?

Mensen die zich onbegrepen of uitgesloten voelen

Waar klop ik aan met eenzame gevoelens of psychische klachten? Wie kan mij ondersteunen?

Buren, winkeliers, andere 'gewone' contacten

Wie krijgt er in het dagelijks functioneren in de wijk te maken met mensen die zich onbegrepen of uitgesloten voelen? En wat kan hun rol zijn?

v

Professionals

Wat heb je nodig om inclusie te bevorderen en de sociale basis te versterken? Hoe voorkom je uitsluiting?

Vrijwilligers

Hoe herken je mensen die zich onbegrepen, eenzaam of ‘anders’ voelen? en wat kan je vervolgens doen?

1

Buurthuizen en inloopcentra

Komen mensen die zich eenzaam voelen daadwerkelijk bij ons langs en hoe scholen we onze medewerkers op dit thema?

over mij

Mijn naam is Petra van der Horst: projectleider, adviseur, trainer en coach. Mijn kracht is dat ik me goed kan verplaatsen in mensen die zich onbegrepen, eenzaam of uitgesloten voelen. Ik weet van nabij wat er bij hen leeft en dat meedoen soms obstakels oplevert. Ik ken de wereld van gemeenten, zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties goed.

voor wie?

In de meeste gevallen zijn gemeentes mijn opdrachtgever. Maar ook werk ik regelmatig samen met maatschappelijke organisaties (verenigingen, vrijwilligersorganisaties), woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen. Ik ondersteun en adviseer hen om – met name in de wijk – aandacht te hebben voor kwetsbaarheid. Mede doordat mensen langer thuis blijven wonen, krijgen buurten steeds meer te maken met eenzaamheid, mensen die psychisch kwetsbaar zijn of onvoldoende financiële middelen hebben. Samen met deze partijen denk ik mee in oplossingsrichtingen:
samenwerkingen
Voor Samen Sterk Zonder Stigma verzorg ik bewustwordingsbijeenkomsten rond psychische kwetsbaarheid in de wijk, in samenwerking met ervaringsdeskundigen.
Meer lezen >>>

Deze inzichten zijn opgedaan tijdens bijeenkomsten die ik heb begeleid en waarin ervaringsdeskundigen hun ervaringen hebben ingebracht:

Geluidsoverlast buren niet altijd een feestje
Onbegrepen gedrag: schreeuwen op straat
Onbegrepen gedrag: praten in jezelf
Verward gedrag: overlast van huisdieren
Huis als veilige haven: waarom je niet altijd naar binnen mag
Onbegrepen gedrag: verzamelwoede
Diversiteit in de wijk
Werken in de wijk
Omgaan met onbegrepen gedrag bij je werk in de wijk

Met kennisinstituut Movisie deel ik actief mijn ervaringen en inzichten.
Meer lezen >>>

Heeft u een vraag?
Ik kom heel graag in contact!

Wilt u meer weten over het aanbod van kwetsbaarheidindewijk.nl, mijn manier van werken of wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen? Laat dan uw gegevens achter in onderstaand contactformulier. Ik neem op korte termijn contact met u op.