kwetsbaarheid in de wijk

workshops ‘Niet alleen eenzaam’ (on- en offline)

Meer dan ooit zijn gemeenten en maatschappelijke organisaties gebaad bij het versterken van de sociale basis. Het ‘cement’ in de samenleving: verenigingen, plekken in wijken waar mensen elkaar ontmoeten, kerken, bibliotheken. Mijn ervaring leert dat er nog steeds kwetsbare inwoners zijn die op deze plekken geen aansluiting vinden. Omdat ze niet begrepen worden of zich om welke reden dan ook niet welkom voelen. Dit zorgt voor uitsluiting en eenzaamheid. 

Het eenzaamheidsvraagstuk is een lastige. Maar tegelijk is er ook al veel bekend over wat wel en niet werkt. Ik houd me al jaren bezig met dit thema. Hierbij focus ik me vooral op de lokale situatie: hoe kunnen buurtbewoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties omgaan met inwoners die eenzaamheid ervaren? Wat is er (lokaal) mogelijk om dit vraagstuk te verminderen?  

Gemeentes kunnen eenzaamheid niet aanpakken zonder samen te werken met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers(organisaties), religieuze instellingen, buurtbewoners en scholen. Ik heb veel contact met al deze partijen en merk dat zij schroom ervaren of niet weten wat hun bijdrage kan zijn ten aanzien van eenzaamheid. Het is en blijft een onderwerp waar taboe op rust.   

Heel graag help ik gemeentes bij hun aanpak. Ik geef inspirerende, interactieve workshops over eenzaamheid waarbij ik samen met bijvoorbeeld buurtbewoners en winkeliers, met beleidsmedewerkers en ambtenaren of met professionals binnen zorg en welzijn onderzoek wat hun rol en bijdrage kan zijn. Diverse gemeentes gingen u voor en deze workshops blijken een waardevolle en goede vorm, die ik – per gemeente – op maat aanpas. Heeft u interesse in één van de workshops? Mail me dan gerust om een telefonische afspraak in te plannen. 

On- en offline workshop
Alle onderstaande workshops bied ik zowel fysiek als online aan. Per workshop kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. Hierdoor is er voldoende ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Deelnemers kunnen vooraf hun vragen mailen, waardoor de workshop echt op maat kan worden aangeboden.  De workshops duren ongeveer 3 uur. Kosten voor een workshop zijn €350,- per workshop (excl. btw), voor maximaal 10 deelnemers.   

Workshop voor buurtbewoners, winkeliers en vrijwilligers
Deze workshop zorgt voor meer bewustwording, herkenning, begrip en initiatief in een wijk/buurt. Na het volgen van een workshop komen buurtbewoners, winkeliers en vrijwilligers makkelijker in contact met eenzame mensen in hun wijk. Hierdoor ontstaat positief (buren)contact, dit komt veiligheid ten goede en maakt de kans op eenzaamheid kleiner. Het zorgt er vervolgens ook voor dat mensen die eenzaam zijn de rol van ‘buur’ of wijkbewoner makkelijker op kunnen pakken en als zij dit willen op hun eigen manier contact kunnen aangaan.

Workshop voor beleidsmedewerkers
Ik laat beleidsmedewerkers zien hoe het is om in eenzaamheid te leven, welke effecten dit heeft op mensen zelf en op hun omgang met hun omgeving, organisaties en officiële instanties. We bespreken met elkaar hoe er via beleidskeuzes gewerkt kan worden aan eenzaamheidsreductie. Ik geef tools die het beleidsmedewerkers makkelijker maakt om te weten waar het beleid zich op moet focussen. 

Workshop voor professionals
Ik leer professionals – politieagenten, medewerkers van woningbouwcorporaties, welzijnswerkers, professionals sociaal team, ambulante hulpverleners – hoe zij eenzaamheid herkennen en verbindingen kunnen leggen tussen buren en eenzame (en/of kwetsbare) wijkgenoten. In de workshop krijgen professionals concrete tools die zij in hun dagelijks werk kunnen benutten.

HEEFT U EEN VRAAG?

Ik kom heel graag in contact!

Wilt u meer weten over het aanbod van kwetsbaarheidindewijk.nl, mijn manier van werken of wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen? Laat dan uw gegevens achter in onderstaand contactformulier. Ik neem op korte termijn contact met u op.