Overlast voorkomen in de wijk, hoe doe je dat? De laatste jaren hebben woningcorporaties geregeld te maken met overlast in de wijk veroorzaakt door huurders die zorg of begeleiding nodig hebben. Deze overlast zet de leefbaarheid onder druk. Hoe kunnen overlastsituaties worden voorkomen? Hoe kan samenwerking rondom personen met verward gedrag worden ingericht? Welke voorbeelden van preventieve aanpakken zijn er? En wat kan monitoring betekenen?

De publicatie ‘Overlast voorkomen in de wijk’, opgesteld door Platform31 in samenwerking met Aedes, geeft antwoord op deze vragen. De publicatie geeft achtergrondinformatie over de toename van overlast in de wijk door kwetsbare personen en stelt de vraag waar uw corporatie staat. Daarna zoomen ze in op de thema’s:

  • Samenwerking
  • Preventie en aanpak
  • Signaleren en monitoren

Per thema geven ze achtergrondinformatie en staan interviews, tips, praktijkgerichte interventies en spraakmakende voorbeelden van initiatieven voor het voorkomen van overlast in de wijk. De publicatie is vooral bedoeld voor beleidsadviseurs bij woningcorporaties, maar is ook waardevol voor medewerkers bij gemeenten en organisaties voor zorg en welzijn.

Publicatie downloaden >>>