Er wonen steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk. Gedacht vanuit inclusie is het belangrijk dat deze inwoners hun weg en plek vinden in de buurt. Dat ze zich geaccepteerd voelen en mee kunnen doen in de buurt en wijk. Geen eenvoudige opgave; enerzijds omdat mensen een psychische kwetsbaarheid vaak zelf het contact met hun buren niet zoeken vanwege schaamte of angst. Maar ook bij buurtbewoners is er angst voor hun sociale veiligheid en zijn er vooroordelen.

Een deel van de mensen met een psychische kwetsbaarheid wordt begeleid door zorgorganisaties. Maar zij kunnen niet alles opvangen en zorgen er niet per definitie voor dat iemand zijn/haar plek vindt in de buurt. Daarvoor is meer nodig: een buurt en wijk die bereid is om open te staan voor inwoners die anders zijn.

Wvggz en Wet Zorg en Dwang
Gemeenten hebben de uitdaging om inclusie in de wijk te bevorderen. Voor kwetsbare en voor niet-kwetsbare inwoners. Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang van kracht. Deze regelgeving heeft grote gevolgen voor de gemeente en voor kwetsbare inwoners en hun omgeving. De in- en uitvoering van beide wetten zal ontegenzeggelijk zijn weerslag vinden in wonen, (samen)leven en omgaan met elkaar in buurten en wijken met veel kwetsbare inwoners. De wetgeving kan er voor zorgen dat de positie van mensen met een kwetsbaarheid en de vooroordelen en angsten bij buurtbewoners onder druk komen te staan. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om zowel mensen met een psychische kwetsbaarheid als mensen die dat niet hebben serieus te nemen, te weten wat er onder hen leeft en ze op een goede manier met elkaar kunnen laten samenleven. Dit gaat niet vanzelf en vraagt om betrokkenheid en actie vanuit de gemeente.

Meedenken met gemeenten
Ik heb veel kennis en ervaring over wat leven en meedoen in de wijk betekent voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook ken ik de gedachten en ervaringen van buurtbewoners ten opzichte van deze (nieuwe) buren. Gemeenten staan voor de uitdaging om mensen hun weg te laten vinden in de wijk. Ze hebben enerzijds te maken met kwetsbare inwoners, maar ook met wijkbewoners die weerstand hebben en problemen ervaren. Beide groepen zijn primair inwoners van de gemeente. Dus de gemeente heeft de taak om voor beide aandacht te hebben!  

Heel graag denk ik met gemeenten mee over dit vraagstuk. En over hoe de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang tot uitvoer komen. Wat betekent dit voor mensen met een kwetsbaarheid? Voor buren? Voor professionals die hun werk doen in de wijk? En welke acties zijn nodig voor gemeentelijk beleid; hier heb ik concrete ideeën over. Waarbij ik altijd ruimte en aandacht heb voor alle inwoners. Het implementeren van een nieuwe wet is één, maar nadenken wat dit betekent voor verhoudingen in de buurt is een tweede. Heel graag ga ik in gesprek met wethouders, beleidsmedewerkers en de gemeenteraad over dit vraagstuk.

Wilt u weten wat ik kan betekenen, maak dan een vrijblijvende belafspraak met mij.

Petra van der Horst
Kwetsbaarheid in de wijk