Heel regelmatig ben ik in contact met mensen met een kwetsbaarheid. Kwetsbaar vanwege eenzaamheid, psychische klachten of onvoldoende financiële middelen. Deze mensen trekken zich vaak terug. Bang voor vragen over heden en verleden. Of omdat ze denken geen ‘verhaal’ te hebben. Soms groeten ze hun buren, vrienden, kennissen niet meer en gaan ze ieder contact uit de weg.

Ik zie voor professionals in de hulpverlening een belangrijke uitdaging om deze kwetsbare mensen te helpen dit ‘kleine’ contact weer aan te gaan. Een groet, een gesprekje. Ik heb gezien en ervaren dat het betrekken van de buurt een belangrijke succesfactor kan zijn.

Tools en handvaten

Realiseer je als professional dat er bij buren vooroordelen zijn over mensen met een kwetsbaarheid en dat ze het soms lastig vinden hier mee om te gaan. Deze buren hebben geen tools of handvaten om een klein contact met hun kwetsbare buurman of buurvrouw aan te gaan. Het zou mooi zijn als we ze hierin kunnen ondersteunen. Dat we buren bewust maken van kwetsbaarheid en wat dit doet met mensen. Dat we met ze spreken over zelfstigma en vooroordelen. En vooral dat we buren laten weten wat ze kunnen doen. Waar aanknopingspunten liggen om een klein contact aan te gaan. Dit is niet alleen waardevol voor de kwetsbare mens, maar ook voor inclusie in de wijk.

De buurt betrekken

Ik zie een heldere opdracht voor professionals. Betrek niet alleen het bekende netwerk en de familie van iemand met een kwetsbaarheid, maar ook de buurt. Laat buren weten hoe ze een ‘goede’ buur kunnen zijn voor mensen in een kwetsbare positie. In een rol – hoe groot of klein ook – die bij hen past. Voor mensen met een kwetsbaarheid is het vinden van werk of het opbouwen van een vriendschap soms een heel hoog gegrepen doel. ‘Gewoon’ buur zijn is een doel dat wellicht dichterbij ligt, maar veel kan doen voor de eigenwaarde.

Inmiddels heb ik in veel buurten een workshop mogen geven over kwetsbaarheid en zelfstigma en de rol en waarde van de buurt. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Petra van der Horst
Kwetsbaarheid in de wijk